zámek Dubenec

klik

Hlavní stránka


zámek Dubenec odborná oprava zdi zámku
 Ves Dubenec založil roku 1321 Štěpán z Tetína. Od roku 1357, kdy byl vystavěn Karlštejn, stává se ves jeho manstvím. Nedochovala se žádná správa, že by na zdejším manství existovala nějaká tvrz. Roku 1775 je Dubenec připojen k Milínu, který tehdy vlastnil tereziánský ústav šlechtičen. Ten zde pravděpodobně z nějaké starší budovy nechává vybudovat zámek, který dodnes stojí v zadní části bývalého hospodářského dvora. Po zrušení poddanství roku 1850, zdejší hospodářský dvůr zaniká a zámek střídá mnoho různých majitelů. Posledním z nich byl v letech 1892 – 1945 rod Wischatů. Po druhé světové válce využívá zámek JZD Dlouhá Lhota jako skladiště.veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz