zámek Maníkovice

klik

Hlavní stránka


páni z Lamberka - Zvířetic Valdštejnové


  Osada Maníkovice je od počátku součástí obce Ptýrov. První zmínka je z roku 1345, kdy cisterciáci z kláštera v Mnichově Hradišti postoupili výnos z osad Ptýrov, Ptýrovice a Maníkovice pánům ze Zvířetic. Barokní zámeček zde byl vystavěn stavitelem Mikulášem Raimondim v roce 1711 pro Františka Josefa z Valdštejna majitele nedalekého Mnichova Hradiště. Později zámek slouží jako hájovna a od poloviny 19. století zde sídlí lesní úřad mnichovohradišťského panství. Dnes slouží zámek obytným účelům.

zámek Maníkovice
Stručná historie majitelů panství


z Valdštejna

  Valdštejnové odvozují svůj původ od Markvarticů. Nejstarší známý předek rodu českých Markvarticů je Markvart z Waldsteina, komoří krále Vladislava II., který je zaznamenán už v roce 1159. Markvarticové měli ke konci 13.století pod správou téměř celé Pojizeří, vlastnili v okolí velké množství statků a byli prvním šlechtickým rodem v celých severních čechách. Markvartici se rozdělili na pány z Lemberka, z Michalovic, z Velešína, z Valdštejna a z Vartenberka.
  Roku 1260 zakládá Zdeněk z rodu Markvarticů nedaleko Turnova hrad Valdštejn, podle kterého se nadále tato rodová větev nazývá. Valdštejnové hrad vlastní až do 80. let 14.století, kdy jej kupují Vartenberkové. Díky mnoha potomkům / jen Zdeněk měl šest synů / se Valdštejnové ve 14. století dělí na mnoho dalších větví, které se nazývají podle svých hlavních sídel. / lomnická větev, štěpanická, brtnická, skalská, újezdská, hostinská, poličanská, miletínská, hradišťská, dobrovická, heřmanická a duchcovská.
  Nejslavnější člen rodu Albrecht z Valdštejna, slavný vojevůdce z 30.leté války pocházel z heřmanické větve. Valdštejnové zastávali po celé generace mnoho významných postů ve správě země a vlastnili statky po celých Čechách. Potomci tohoto rozvětveného rodu žijí nadále v zahraničí.


veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz