zámek Morány

klik

Hlavní stránka


zámek Morány

  Historie zámku Morány není příliš dlouhá. V roce 1707 odprodal tehdejší majitel čestínského panství Diviš Miseroni z Lisonu část lesů v okolí Čestína sklářskému mistru Vavřincovi Eisnerovi, s tím, aby zde založil sklářskou osadu. Tak zde vznikl samostatný statek a sklárna podle vzoru italských sklářských hutí v Muranu. Odtud osada vzala své jméno. Vavřinec si zde vystavěl jednopatrovou obytnou budovu, jejíž obvodové zdi jsou součástí dnešního zámku. Vavřincův syn Jan, který Morány převzal roku 1740 je v roce 1765 prodává Teresii Waidmanové, která je roku 1780 postoupila svému zeti Ondřeji Grimmovi, vrchnímu královskému komořímu z kolínského panství. Roku 1840 přechází statky sňatkem na sklářského mistra Martina Plešingera, který panský dům přestavil a zvýšil o jedno poschodí. V těchto dobách se ve zdejších hutích vyrábělo i sklo barevné, které nacházelo své odběratele po celém království. Dodnes se s tímto sklem můžeme setkat v muzejních sbírkách pod názvem „Kácovské sklo“. Po několika dalších změnách majitele kupuje Morány roku 1894 majitel velkostatku Červené Pečky Josef Hrubý z Jelení. Ten kolem roku 1900 panský dům nechal přestavět na lovecký zámek a kolem něj zřídit krásný park. V roce 1945 je zámek zkonfiskován. Nejprve sloužil lesní zprávě, pak jako internát lesnického učiliště, domov důchodců a nakonec jako ústav pro mentálně postižené. Po roce 1990 byl v restituci vrácen panu Jaromíru Hrubému potomkovi pánů z Jelení.


veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz