zámek Pavlov

klik

Hlavní stránka


zámek Pavlov ze zahrady zámek Pavlov ze dvora

  První zmínka o zdejší lokalitě je z roku 1519, kdy zde stával poplužný dvůr, zvaný Nový dvůr, který patří do majetku kapituly sv. Víta v Houstouni. Další zmínka je až z roku 1715, kdy je jako vlastník dvora připomínán jistý pan Hron. Již o dva roky později dvůr kupuje Teresie ze Siegberku a ta roku 1726 Ferdinandovi Kustodovi ze Zubří a Lipky, který ke dvoru připojil pivovar v Unhošti, mlýn v Poteplí a 10 domů v Hostouni. Tím vytvořil novodvorský statek který roku 1744 prodává klášteru řádu Voršilek. Voršilky o statek přicházejí, když císař Josef II. klášter ruší . Ten pak přechází na náboženský fond, od kterého jej roku 1787 koupil Antonín Jan Vítek ze Salzberku. Zlom nastává roku 1799, kdy dvůr kupuje bohatý pražský měšťan Leopold Paul. Ten nechává toho roku dvůr přestavět. Součástí dvora se také stává nový jednopatrový klasicistní zámek. Leopold zároveň zakládá přilehlou ves, která se pak nazývá podle svého zakladatele – Paulova / Pavlova / ves, později Pavlov. Leopold zdejší zboží drží pouze třináct let, ale do historie obce se zapsal nesmazatelným písmem. Když roku 1812 umírá, statek se zámkem dědí jeho žena Anna. On sám je pohřben v kostele v Hostouni. Anna zboží následujícího roku prodává Evě Hofmanové, která ho drží jen do roku 1828. Toho roku zámek se dvorem kupuje Valburze Bergerové rozené z Lakner. V roce 1848 Valburga převádí na svého manžela Maxmiliana Bergera. Ten ho pak roku 1860 prodává Václavu a Kateřině Kratochvílovým. Pak konečně roku 1869 se zboží dostává do držení Josefa a Barbory Danešovi. Daneš nechává značným nákladem opravit, nebo vybudovat potřebné hospodářské budovy. Nechává zde též vybudovat v roce 1870 pivovar. Když roku 1883 umírá, hospodářství přebírá jeho syn Viktor. Danešové zde sedí do roku 1918. Dalšími majiteli byli Jan a Karel Kubíčkovi a od roku 1923 Josef Vinař, který zde zřizuje chmelnici. Jeho syn Josef dvůr se zámkem drží až do znárodnění v roce 1950, kdy veškerý majetek přechází na státní statek v Unhošti. V roce 1992 byl dvůr se zámkem a přilehlými pozemky vrácen potomkům Josefa Vinkláře. Ti pak zámek prodávají ing. Petru Mašťovskému.


veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz