zámek Rožmitál pod Třemšínem

klik

Hlavní stránka


z Rožmitálu Zmrzlíkové ze Svojšína Griespekové z Griespachu

zámek Rožmitál pod Třemšínem

zámek Rožmitál pod Třemšínem - soukromý archiv

  Na místě dnešního zámku postavil již v letech 1250 – 1265 syn Budislava z Březnice, Oldřich hrad, podle nějž se on i jeho potomci nazývali z Rožmitálu. Pánům z Rožmitálu patří celý hrad až do roku 1347, kdy zde spolu seděli bratři Oldřich a Sezema. A právě Sezema uvedeného roku daroval svou polovinu hradu a panství pražskému arcibiskupství, které je spravovalo prostřednictvím dosazovaných purkrabí. Roku 1436 zastavil král Zikmund arcibiskupskou polovinu bratřím Zmrzlíkům ze Svojšína. Panství bylo znovu spojeno až roku 1513 za Zdeňka Lva z Rožmitálu. Ten ovšem panství nákladnou přestavbou zadlužil a tak jej musel jeho syn Adam prodat roku 1555 Floriánu Gryspekovi z Gryspeku, který panství rozšířil a hrad přestavěl na renesanční zámek. Jeho vnuk taktéž Florián se aktivně zapojil do stavovského povstání a tak po porážce na Bílé hoře je Rožmitál zkonfiskován a darován Ferdinandem II. Roku 1623 pražskému arcibiskupovi kardinálu hraběti Arnoštu Vojtěchu Harrachovi. Zámek třikrát vyhořel / 1160, 1724 a 1813 /. V držení pražského arcibiskupství zůstat Rožmitál až do znárodnění roku 1948. Dnes je zámek majetkem různých podivných existencí se sídlem mimo naší republiku, které se o zámek nestarají a ten zatím tiše chátrá. I hláška před zámkem, kde se píše, že zámek je opravován od sedmdesátých let minulého století hovoří za vše.


Stručná historie majitelů panství
z Rožmitálu

  Páni z Rožmitálu pocházeli stejně jako páni ze Šelmberka, Březnice a Zajícové z Hazmburka z velkého rozrodu Buziců. První z rodu Lvů z Rožmitálu, který se vepsal do historie, byl Jaroslav Lev z Rožmitálu, který vedl roku 1465 mírové poselství do katolických evropských zemí. Cílem této cesty bylo vytvoření jakési unie evropských katolických států proti turecké hrozbě. Tento cíl mise ovšem zůstal nenaplněn. Jaroslav se však na evropských dvorech proslavil svou účastí na rytířských hrách. Za svou statečnost si dokonce přivezl z Burgundska řád Zlatého rouna. Jaroslavova sestra Johana z Rožmitálu si roku 1450 bere Jiřího z Poděbrad. Tento svazek byl symbolem náboženské snášenlivosti Jiřího, protože Johana byla katolička. Po smrti Ladislava Pohrobka roku 1457 se o rok později Jiří z Poděbrad stává českým králem a Johana z Rožmitálu královnou. Johana byla velkou oporou svého muže i ve věcech politických. Po Jiřího smrti /1471/ prosadila za českého krále Vladislava Jagellonského a až do své smrti roku 1475 prosazovala odkaz svého muže o náboženské snášenlivosti. Po smrti Lva z Rožmitálu věhlas rodu upadá a koncem 18. století jako méně významný v osobě Bernarda Antonína rod vymírá.

Zmrzlíkové ze Svojšína

  Zmrzlíkové ze Svojšína byli jednou odnoží vladyků ze Svojšína, kteří se připomínají již ve 12. století. Zakladatelem táto linie byl Petr Zmrzlík za Svojšína, který byl zároveň i nejvýraznějším představitelem rodu. Patřil mezi oblíbence Václava IV, v letech 1406 – 1419 zastával úřad nejvyššího mincmistra. Získal např. Žleby, Orlík, Březnici atd. Otevřeně podporoval Husovo učení. Umírá roku 1421 na mor. V jeho stopách pak pokračovali jeho synové Petr a Jan. Sídlil na Orlíku a aktivně se účastnili husitských akcí po boku Jana Žižky. Ten jim svěřil ochranu města Příbrami, kterou ale po útocích Hanuše z Kolovrat ztrácí. Na sklonku husitských válek oba bratři přiklonili na stranu krále Zikmunda, což jim zachránilo rodinné jmění. Zmrzlíkové byli ještě povýšeni do panského stavu, ale to už sláva rodu upadala a před koncem 16. století rod vymírá.
Griespekové z Griespachu

  Zakladatelem české větve Griespeků byl Florián Griespek, který byl vysoce vzdělaný a stal se úředníkem krále Ferdinanda I. kde vynikal řešením státních finančních záležitostí. V těchto králových službách velice zbohatl. Ve své funkci si velice znepřátelil české stavy, kteří se ho při protihabsburských bouřích roku 1547 chtěly zbavit a dokonce jej uvěznily na několik dnů do Bílé věže. Když však král povstání potlačil bohatě Griesperka odměnil za jeho utrpěná příkoří a vylepšil mu erb o štítek z Bílou věží. Přeze všechny výhrady k jeho osobě byl ale Ferdinand vysoce vzdělaný a osvícený člověk, postavil zámky v Kacéřově a Nelahozevsi. I když svým synům zajistil vynikající vzdělání, nikdo už jeho věhlasu nedosáhl a rod Griespeků vymírá v 17.století.
veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz