zámek Žáky

klik

Hlavní stránka


Trčkové z Lípy Auersperkové


  První zmínka o vsi je již z roku 1142, kdy kníže Václav II. založil klášter v Sedlci a do jeho majetku byl dán mimo jiné i dvůr Žáky. Sedlecký klášter Žáky vlastní až do roku 1540, kdy je kupuje Řehoř Borovský z Borové. Dalším známým majitelem se roku 1571 stal pán na Světlé nad Sázavou Burian Trčka z Lípy. Tvrz v Žákách je prvně připomínána až roku 1636 při konfiskaci trčkovských majetků, ale vystavěna byla podle posledních výzkumů již roku 1602 za Jana Rudolfa Trčky z Lípy. Když byl tedy majetek Trčkům zkonfiskován, za údajné spiknutí proti císaři, přechází Žáky na Ferdinanda Zikmunda Kurzova ze Senftenau.

zámek Žáky zámek Žáky - soukromý archiv zámek Žáky

Ten si zdejší tvrz zvolil za své hlavní sídlo a tak ji nechává ranně barokně přestavět. Roku 1648 kupuje od Ferdinanda Zikmunda ves s tvrzí majitel haberského panství Reinhard Walderode. Ten na zdejší tvrzi nesídlí a nechává ji upravit na sídlo a byty hospodářských úředníků. Její osud se již nezměnil, ale když ves získává roku 1803 nový majitel haberského panství Adolf z Pöttingu, nechává v jihozápadní části zdejšího dvora vystavět nevelký jednopatrový rokokový zámek. Adolf z Pöttingu zde sedí do roku 1815. Po tomto datu se zde vystřídala celá řada majitelů, až roku 1813 Žáky kupuje tehdejší majitelka Žlebů Gabriela Auersperková, rozená z Lobkovic. A opět se zámek od tohoto data stává pouhým obydlím hospodářských úředníků. V majetku Auersperků zůstal zámek až do první pozemkové reformy v roce 1924, kdy jej i s dvorem získalo město Čáslav. Po roce 1948 se stal majetkem nejprve Státního statku Čáslav a pak v roce 1960 je převeden na Školní statek SZTŠ v Čáslavi.


Stručná historie majitelů panství
Trčkové z Lípy

  První písemné zmínky o této vladycké rodině, sídlící ve východních Čechách, se začínají objevovat počátkem až v 15. století. Během 15. a 16. století se rod rozrostl a některé jeho odnože v době husitství výrazně zbohatly. Roku 1562 jsou Trčkové povýšeni do panského stavu. Na počátku 17. století patří Trčkové k nejbohatším rodům v Českém království. Stavovského povstání se Trčkové aktivně nepodíleli a tak výrazně rozšiřují majetek v pobělohorských konfiskacích. V té době existovala již jen tato odnož Trčků z Lípy, jejímž představitelem byl Jan Rudolf Trčka a jeho žena Marie Magdaléna, rozená z Lobkovic, která podle dobových správ fakticky držela rodinnou pokladnu. Marie Magdalena nakupovala konfiskovaný majetek takovým tempem, že se ji v této činnosti vyrovnal jen Albrecht z Valdštejna. Syn Magdaleny a Jana Rudolfa, Adam Erdmann působí ve Valdštejnově armádě a roku 1634 s ním také v Chebu umírá. Tím prakticky rod Trčků z Lípy vymírá, protože jeho otec umírá v témže roce.


Auersperkové

  Auersperkové byli vždy loajální vládnoucímu rodu Habsburků, kterým sloužili jak na politickém, tak válečném poli. Slavným Vojevůdcem by například Ondřej Auersperg, který roku 1563 porazil šestkrát silnější tureckou armádu paši Hasana a zahnat jeho armádu na útěk. Naopak velmi obratným politikem byl Jan Weikhard Auersperg / 1615-1617 / tajný rada císaře Ferdinanda III. V Čechách se usazují v polovině 18. století, kdy se roku 1744 oženil Karel Josef Antonín Auersperg s Marií Josefou z Trautsohnu, jedinou dědičkou majetku hrabat z Trautsohnu. Tím se Auersperkové dostávají k vlašimskému panství, kde se také usazují. I Karlův bratr se výhodně oženil, vzal si hraběnkou Marií Kateřinou Schönfeldovou a vyženil panství Žleby a Nasavrky. Pro české zemně asi nejznámějším členem rodu byl Karel Vilém Auersperg /1814-1890/, poslanec českého sněmu, pozdější předseda vlády a nejvyšší maršálek Království českého. Ve 40. letech 19. století hájil ústavní práva českých zemí a českého sněmu. Později však své názory na českou politiku přehodnocuje a stává se jejím zarputilým odpůrcem. V období druhé světové války se Auerperkové přihlásili k německé národnosti. Po válce byli odsunuti a veškerý jejich majetek zkonfiskován. Dnes příslušníci tohoto rodu žijí v Německu, Rakousku, USA a Argentině.


veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz